Öğrenci Barınma Hizmetleri Yöneticiliği Kursu

Şimdi Kayıt Ol

Öğrenci Barınma Hizmetleri Yöneticiliği Kurs Programı

MEVZUAT BİLGİSİ (20 SAAT)

KONULAR

 1. Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü Mevzuatı
  • Özel öğretim kurumları kanunu
  • Özel öğretim kurumları yönetmeliği
  • Özel öğrenci barınma hizmetleri yönetmeliği
  • Standartlar yönergesi
 2. İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı
 3. Yangın mevzuatı
 4. Konaklama pansiyon mevzuatı

YURT YÖNETİMİ (30 SAAT)

KONULAR

 1. Yönetim ve liderlik
 2. İnsan ilişkileri ve iletişim
 3. Yöneticilik ve motivasyon
 4. Kriz ve risk yönetimi
 5. Zaman yönetimi
 6. Yöneticilik ve planlama
  • Personel iş ve işlemleri
  • Personel iş planı hazırlama
  • Öğrenci işleri
  • Sosyal etkinliklerin planlanması
  • Bütçe yönetimi
 7. Reklam ve ilan
 8. Medyayla ilişkiler
 9. Halkla ilişkiler

BARINMA, BESLENME HİZMETLERİ (20 SAAT)

KONULAR

 • Barınma hizmeti
 • Sağlıklı beslenme hizmeti
 • Temizlik ve hijyen
 • Kişisel bakım

GÜVENLİK (15 SAAT)

KONULAR

 • İş sağlığı ve güvenliği
 • Kurum içi ve çevre güvenliği
 • Yangın ve deprem güvenliği
 • Sigorta işleri

ÇOCUK, ERGEN, GENÇ VE AİLE (20 SAAT)

KONULAR

 • Çocuk, ergen ve genç psikolojisi
 • Çocuk, ergen ve gençle iletişim
 • Aile ve iletişim
 • Çocuk, ergen ve genç rehberlik hizmetleri
 • Eğitim ortamlarının düzenlenmesi

PROTOKOL VE YAZIŞMA KURALLARI (10 SAAT)

KONULAR

 • Protokol kuralları
 • Yazışma kuralları

E-YURT MODÜLÜ (5 SAAT)

MESLEKİ GELİŞİM, ADAP VE ETİK (10 SAAT)

 • Adab-ı muaşeret kuralları
 • Mesleki etik
 • Mesleki gelişim